Bush naređuje pravljenje plana za spašavanje u slučaju iznenadnog napada na SAD

 
 

 

WORLD POLICE

 

INTERNET NEWS

 

viseffanim17dqviseffanim17dq

 

 
 

 

 

 

DR.SLOBODAN VON PIVA

WORLD DIRECTOR RESERVE POLICE INTERNATIONAL

Bush naređuje pravljenje plana za spašavanje u slučaju iznenadnog napada na SAD

Washington Post
10 May 2007 14:51 EDT

Predsjednik Bush je juče izdao zvaničnu bezbjedonosnu direktivu kojom se agencijama naređuje da pripreme planove za slučaj napada "dekapitacije" na federalnu vladu, i u kojoj je podijelio je zaduženja za koordinaciju planova Bijele Kuće.

[Prijevod: Cheney i društvo pripremaju teren za novi napad na američki narod, koji će vjerovatno opet biti izveden uz pomoć Izraela, kako bi se opravdao nuklearni napad na Iran, uvođenje vanrednog stanja, ostvarili uslovi za pocetak Treceg svjetskog rata itd.]

Postojanje mogućnosti detonacije nuklearne bombe u Washingtonu, bez prethodnog upozorenja, koja bi bila prokrijumčarena unutra od strane terorista, sve više se pominje od strane mnogih analitičara za bezbjednost još od onog napada 11. septembra 2001. godine.

[Prijevod: Američka vlada i njeni mediji vjeruju da je šestogodišnje ispiranje mozga američkog naroda u smislu postojanja mogućnosti detonacije neke nuklearne bombe od strane "terorista" bilo uspješno. Sada se može dati zeleno svjetlo za jedan takav napad.]

U toj naredbi se jasno navodi da fokus federalnog plana za najgori-slučaj uključuje i iznenadni nuklearni napad na glavni grad nacije, za razliku od pretpostavki iz Hladnog Rata, gdje bi upozorenje o dolasku raketa dugog domenta stiglo nakon nekoliko minuta, do par sati, poslije njihovog ispaljivanja.

[Prijevod: Bushova vlada se ograđuje od svake odgovornosti za sprječavanje tog napada kojeg planira da izvede, zato što će se on, naravno, dogoditi bez prethodnog upozorenja.].

"Kao rezultat ove asimetrične prijetnje životnoj okolini, adekvatnog upozorenja za potencijalnu opasnost koja predstavlja značajnu prijetnju za našu domovinu, moguće da neće biti, te odatle svaki plan spašavanja mora biti zasnovan na toj pretpostavci," stoji u 72.-om paragrafu naredbe. Ona je označena kao Predsjednička Direktiva za Nacionalnu Bezbjednost 51 i Predsjednička Direktiva za Bezbjednost Domovine (Homeland Security) 20.

[Prijevod: Bushova vlada se ograđuje od svake odgovornosti za sprječavanje tog napada kojeg planira da izvede, zato što će se on, naravno, dogoditi bez prethodnog upozorenja.].

Tu takođe stoji i sledeće: "Naglasak će se staviti na geografsku disperziju rukovodstva, osoblja, i infrastrukture kako bi se obezbjedilo preživljavanje što većeg broja tih ljudi, kao i neprekidno održavale vladine funkcije."

[Prijevod: Bushova klika planira opet da izvede jedan veliki napad na američki narod a nakon toga da se sakrije u skloništa na neko vrijeme, dok će vojska da stupi na scenu i terorizira stanovništvo.]

Nakon napada 2001. godine, Bush je odredio 100 viših civilnih upravitelja koji će se tajno i istovremeno rotirati po lokacijama izvan Washingtona, tokom nekoliko sedmica ili mjeseci, kako bi se moglo osigurati preživljavanje nacije, kao i jedna tajna vlada zasnovana na dugoročnom "kontinuitetu operativnih planova."

Od tada su i druge agencije, kao što su Pentagon, the Office of the Director of National Intelligence i CIA takode poduzele određene korake za relokaciju opreme i ključnih funkcija izvan Washingtona iz svojih vlastitih razloga, navodeći faktore kao što su ekonomija i važnost izbjegavanja "grupnog-razmišljanja tipa Beltway."

[Prijevod: Svi oni koji su uključeni u izvođenje tog napada, sada se nalaze izvan područja kojeg će on zahvatiti. Dakle, uskoro slijedi – zeleno svjetlo].

Norman J. Ornstein, naučnik sa instituta American Enterprise i savjetnik nezavisne Vladine Komisije za Kontinuitet, rekao je da ova naredba eksplicitnije obuhvata sve ono šta se dešavalo nakon 11 septembra."(…)

Drugi bivši službenici Bushove administracije tvrde da ova direktiva formalizira prenos nadležnosti sa odjeljenja Homeland Security na Bijelu Kuću.

[Prijevod: U SAD se sada uspostavlja otvorena diktatura]

Na osnovu ukaza koji datira iz vremena Reganove administracije, odgovornost za koordinaciju, implementaciju i izvođenje takvih planova pripadala je organizaciji FEMA (the Federal Emergency Management Agency) a kasnije DHS-u (Dep. of Homeland Security).

Ova nova direktiva daje ovlaštenja za koordinativne mjere predsjednikovom pomoćniku za nacionalnu bezbjednost i kontra-terorizam — Frances Fragos Townsend-u, koji će preuzeti ulogu nacionalnog kordinatora za kontinuitet, — u saradnji sa Bušovim savjetnikom za nacionalnu bezbjednost, Stephen-om J. Hadley-em i uz podršku osoblja Savjeta za Bezbjednost Bijele Kuće. Townsend treba da osigura sprovođenje plana unutar 90 dana. Michael Chertoff, sekretar organizacije Homeland Security, nasativiće sa svojom koordinacijom operacija i aktivnosti, kaže se u ovoj direktivi.

[Prijevod: Odjeljenje Homeland Security i FEMA, do sada nisu bili pod punom kontrolom Bijele Kuće. Spašavanje žrtava uragana Katrina i pomoć ugroženima, bilo je namijerno ometano kako bi se opravdala centralizacija vlasti od strane Bushove vlade u slučaju neke veće katastrofe ili napada u režiji te iste vlade.]

***

Komentar: Ovdje bi se još mogla dodati i mogućnost da se organizatori tog napada ujedno riješe i predsjednika Busha, kako bi stvar bila upečatljivija a oni efikasniji. Osim toga, možda bi morali imati na umu mogućnost da danas postoji mnogo individua koje su zaražene ovim psiho-patloškim materijalom iz Talmuda:

„U

čenja i zakoni Talmuda važniji su i imaju se strožije primenjivati od zakona Tore. Ko prekrši zakon Talmuda zaslužuje smrt." (Talmud, Erubin 21a).

"Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Jevrejima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i potčinjeni biti.„ (Talmud, Šab 120a).

"Kad Mesija dođe onda će zemlja roditi kolače i vunene haljine, a žito će krupno biti kao dva bubrega od najvećeg vola.„ (Talmud, Ketubog 112b).

"Tada će svaki Jevrej imati 2800 slugu i 300 sluškinja.„ (Talmud, Sanhedrin 101a).
"Pre toga biće strahovit rat, koji će dve trećine sveta uništiti. U njemu će Jevreji toliko oružja zapleniti, da će im trebati 7 godina da ga sagore i istope.„ (Talmud, Majene ješ. 74, 4).

"Tada će Jevreji neizmerno bogati biti jer će blago celoga sveta u njihovim rukama biti. Svi će narodi tada preći u jevrejsku veru, samo Hrišćanima to neće dozvoljeno biti, nego će ih potpuno iskoreniti, jer su poreklom od đavola”. (Talmud, …amot 24b., Aboda 3b).

Izgleda da bi ovaj ‘mesija-odozgo’ mogao da bude "psihopata-na-kvadrat" u poređenju s ovim njegovim predstavnicima i sljedbenicima odavdje. Oni, naravno, poduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi došlo do izbijanja onog "strahovitog rata", i kako bi se ubrzalo stvaranje uslova za dolazak tog njihovog Mesije, kao i ostvarivanje svega ostalog što im je obećano kao nagrada za njihove psiho-patološke aktivnosti na ovoj planeti.

I na kraju, ostaje nam da se nadamo da je sve ovo bilo samo jedno – pogrešno tumačenje objektivne realnosti.

 Bivši kolaborator otkriva detalje o atentatima i sektaškim napadima na iračke civile u režiji Amerikanaca

Izvor: AMSI, heyetnet.org, maj 2007

Jedan Iračanin, koji je zamolio da mu ne objavio ime, otkrio je neke zanimljive aktivnosti Amerikanaca kao što su atentati i podmetanja bombi na pijacama s ciljem podsticanja sektaških borbi među Iračanima, kako bi se izazvalo cijepanje zemlje.

On je naglasio da je radio za američke okupacione snage dvije i po godine, nakon čega je uspjeo da pobjegne na jedno područje izvan Bagdada, gdje se nada da ga Amerikanci neće pronaći.

Ovaj bivši irački kolaborator je rekao: "Bio sam vojnik u iračkoj armiji u onom ratu 1991. godine a za vrijeme povlačenja iz Kuvajta, odlučio sam da potražim azil u Saudijskoj Arabiji, zajedno sa desetinama drugih sličnih meni. To je bilo kako je započeo taj proces u kome sam bio regrutovan u američke trupe, jer su tamo bili neki američki komiteti koji su uzimali određen broj Iračana koji su bili voljni da im se pridruže i odu u Ameriku. Ja sam bio jedan od njih," rekao je on.

Bivši kolaborator je nastavio: "1992. godine prebacili su me u Ameriku, na jedno posebno ostrvo gdje je većina instalacija pripadala armiji. Bio sam tamo s određenim brojem drugih Iračana od kojih je jedan bio i bivši guverner an-Najafa, Adnan adh-Dharfi. Tamo smo završili vojnu obuku i intenzivne kurseve engleskog jezika, kao i trening kako da izvršavamo zadatke kao što su atentati".

Taj bivši kolaborator je rekao da je za vrijeme invazije 2003. godine i rata koji je uslijedio, bio prebačen nazad u unutrašnjost Iraka da bi izvršavao specifične zadatke koje se mu davale američke tajne službe.

"Za vrijeme ovog poslednjeg rata nakon kojeg je uslijedila okupacija Iraka," kaže on, "bio sam s grupom mojih drugova koji su završili obuku u Americi kako da prave haos u redovima iračke armije. Bili smo uvedeni u Irak preko granice sa Saudijskom Arabijom. Obukli smo uniforme iračke armije a misija nam je bila da širimo glasine među Iračanima, kao na primjer da je američka armija već osvojila taj i taj grad, ili da se već nalazi u predgrađima Bagdada i slično, što je bio jedan od razloga brzog raspada iračke vojske".

Ovaj bivši kolaborator je nastavio: "Jedinica kojoj sam pripadao bila je stacionirana u presjedničkoj palati u distriktu al-A’zamiyah. Bilo nam je dozvoljeno da jednom mjesečno posjetimo naše rođake i poznanike u Bagdadu, tako da sam ja išao u ‘Madinat as-Sadr’ u istočnom Bagdadu i tamo posjećivao moju porodicu. Međutim, nakon što su se stvari pogoršale i naoružani ljudi počeli da pucaju na svakoga ko je napuštao tu palatu, molio sam članove moje porodice da povremeno dođu do tog mjesta kako bi ih mogao vidjeti. Radio sam tamo kao čuvar, ali nakon određenog vremena situacija se promijenila i američke okupacione snage su me zadužile da vodim jednu jedinicu koja je izvodila atentate na ulicama Bagdada", rekao je on.

"Naš zadatak je bio da izvršavamo atentate na određene pojedince. Američka okupaciona armija bi nam davala njihova imena, slike i mape na kojima je bilo ucrtano kuda se oni svakodnevno kreću od njihovog mjesta stanovanja i prema njemu i tako smo mi trebali, na primjer, da ubijemo nekog Šijata na području al-A’zamiyah, a nakon toga da ubijemo Sunita na području ‘Madinat as-Sadr’, i tako stalno."

"Bilo koji pripadnik jedinice koji je napravio neku grešku, bivao je ubijen. Tri člana moje grupe bili su ubijeni od strane američke okupacione vojske nakon što nisu uspjeli da ubiju jednog Sunita koji je bio prominentna politička ličnost u Bagdadu. Jedna specijalna američka jedinica koja je dobila taj zadatak, likvidirala ih je. To se dogodilo prije dvije godine," rekao je taj bivši kolaborator.

Ovaj bivši kolaborator je izjavio da Amerikanci imaju jednu specijalnu jedinicu za "prljave poslove". Ona je sastavljena od mješavine Iračana, Amerikanaca i stranaca kao i nekih odvojenih specijalnih odreda za obezbjeđenje, koji su razmješteni po Bagdadu i nekim drugim iračkim gradovima. Te jedinice ne izvode samo atentate, neke od njih su specijalizovane i za postavljanje eksploziva po gradu, kao i na pijacama. Ta jedinica izvodi i opercije hapšenja onih ljudi koje američke snage žele da uhvate žive.

On je takođe rekao da se "te operacije postavljanja bombi u automobile i aktiviranja eksploziva na pijacama izvode na različite načine, a američke trupe to najčešće rade tako što postave bombu u neko auto dok ga pretražuju na nekoj od kontrolnih rampi. Drugi način je da to učine za vrijeme dok se obavlja saslušanje neke osobe. Nakon što odabranu osobu pozovu na saslušanje u neku od američkih baza, eksploziv se instalira u njen automobil a onda joj se sugeriše da ode do neke policijske stanice ili marketa zbog nekog razloga, i tamo onda njen auto eksplodira."

Ovo svjedočenje bivšeg američkog kolaboratora prilično se uklapa s nekim zapadnim izvještajima koji ukazuju na umiješanost pripadnika američke armije u izazivanju eksplozija s ciljem masovnog ubijanja iračkih civila. Britanski reporter Robert Fisk, prema izvještaju AMSI, nedavno se susreo s nekim Iračanima u Siriji, u vezi s tim "mračnim operacijama" koje izvode Amerikanci.

Egipatski pisac i bivši urednik al-Ahrama, Muhammad Hasanayn Haykal, takođe je primjetio u jenom intervjuu satelitskoj televiziji al-Jazeera, da postoji jedna plaćenička armija koja je po veličini odmah iza američkih trupa u Iraku u smislu njihovog broja i opreme. Ta vojna sila se sada zove "Malteški Vitezovi", rekao je Haykal, i oni su ti koji izvode mnogobrojne napade na iračke civile. Haykal je takođe naglasio da među pripadnicima te sile ima i dosta Iračana i Libanaca.

Komentar: Nešto se pitam koliko je ovakvih ‘specijalaca’ učestvovalo u pripremi rata na području bivše Jugoslavije? Koliko atentata i eksplozija je bilo izvedeno u režiji ovakvih individua kako bi se uzrokovao i održavao građanski rat i manipulisalo javno mnenje?!

Teoretski, kad bi broj normalnih ljudi na ovoj planeti dostigao nekih 6%, koliko otprilike ima i psihopata, tada bi se možda mogla početi uspostavljati neka ravnoteža. Sve do tada, moći ćemo samo da blejimo sve dok na nas ne dođe red, kao i do sada.

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws en politiek. Bookmark de permalink .

2 reacties op Bush naređuje pravljenje plana za spašavanje u slučaju iznenadnog napada na SAD

  1. Unknown zegt:

    Welcome to cheap wow gold our wow Gold and wow power leveling store. We wow gold are specilized, wow power leveling professional and reliable wow power leveling website for wow power leveling selling and wow gold service. By the World of Warcraft gold same token,we offer buy wow power leveling the best WoW service wow power leveling for our long-term and wow powerleveling loyal customers. wow powerleveling You will find wow powerleveling the benefits and value powerleveling we created powerleveling different from other sites. As to most people, power leveling they are unwilling to power leveling spend most of wow power leveling the time buy wow gold grinding money Rolex for mounts or rolex replica repair when replica rolex they can purchase Watches Rolex what they Rolex Watches are badly need. The Watch Rolex only way is to look Rolex Watch for the best place rs gold to buy cheap WOW gold. Yes! You find it here! Our WoW Gold supplying service has already accumulated a high reputation and credibility. We have plenty of Gold suppliers, which will guarantee our delivery instant. Actually, we have been getting Runescape Gold tons of postive feedbacks from our loyal RuneScape Money customers who really appreciate our service. -116558837729589

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s